Actueel

Bekijk hier het laatste nieuws over Letselschade.com en de activiteiten en ontwikkelingen binnen onze dienstverlening.

vrijdag 13 oktober 2017Aantal verkeersongevallen stijgt in 4 jaar met 27%, Gelderland koploper

Het aantal verkeersongevallen is in vier jaar tijd met 27% gestegen. Dit blijkt uit cijfers van Stichting IMN (SIMN), een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van de berging van personenvoertuigen. Opnieuw wordt verwezen naar het gebruik van de…

Lees meer

maandag 09 oktober 2017Ruim 100 ‘letselvrouwen’ in het rood

Onlangs werd voor de 4e keer de bijeenkomst van ‘LetselVrouwen’ gehouden. Net als vorig jaar vond de bijeenkomst plaats bij Hofmans Letselschade in Amsterdam. LetselVrouwen is een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de letselschadebranche en is een platform voor…

Lees meer

donderdag 28 september 2017Blootstelling aan asbest door wassen werkkleding zoon

Eiser is de zoon en enig erfgenaam van X. In maart 2013 is bij X, de moeder van eiser, de ziekte maligne mesothelioom vastgesteld. X heeft een voorschot op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers ontvangen. Zij is op 7…

Lees meer

vrijdag 22 september 2017Opnieuw meer verkeersdoden verwacht in 2017

In 2020 mogen in Nederland niet meer dan 500 doden vallen in het verkeer. Dat is het doel van de overheid, dat inmiddels onhaalbaar lijkt. In 2016 nam het aantal doden in het verkeer zelfs toe tot 629 en op…

Lees meer

NIVRE: Nieuw bestuur ‘Kamer’ vertegenwoordigt bredere afspiegeling werkgevers

Branche- en beroepsorganisatie NIVRE heeft het nieuwe bestuur bekend gemaakt van de ‘Kamer’, het platform dat de belangen behartigt van de werkgevers in expertise- en schaderegelingsland. Het nieuwe bestuur is een bredere afspiegeling van de verschillende secties aan werkgeverzijde. Naast…

Lees meer

donderdag 07 september 2017Letselschade en echtscheiding

  Voordat een eindregeling in een letselschadedossier kan worden getroffen, dient er sprake te zijn van een medische eindsituatie. In de periode tussen het ontstaan van het letsel en de eindregeling, komt het voor dat de relatie tussen de benadeelde…

Lees meer

Letselschade en Slachtofferhulp:
verschillende vormen van belangenbehartiging met een gezamenlijk doel

Door: Bianca Willemsen Iedere dag kun je het lezen en horen in de nieuwsberichten. Door heel Nederland staan iedere dag files vanwege tientallen verkeersongevallen die plaatsvinden. Hierbij lopen mensen letselschade op. Zij hebben hulp nodig bij het herstel en in…

Lees meer

Zwaardere verwondingen als gevolg van ongeval met e‑bike

  Elektrische fietsers raken bij een fietsongeval vaker ernstiger gewond dan verkeersdeelnemers op een gewone fiets. Wie op een e-bike een ongeluk krijgt, heeft twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, vaker schedelhersenletsel en ligt twee keer zo lang in het…

Lees meer

Voorstel uitbreiding schadevergoedingsgerechtigden bij
overlijdensschade: De alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot

  Vaak zijn er, wanneer iemand door de onrechtmatige daad van een ander om het leven komt, nabestaanden die schade lijden omdat zij het door de overledene verschafte onderhoud moeten missen. Artikel 6:108 lid 1 BW geeft aan een beperkt…

Lees meer

woensdag 06 september 2017Zorgen om stijging aantal arbeidsongevallen

De grote druk op de capaciteit van de Inspectie SZW verslechtert de arbeidsveiligheid. Hiervoor heeft Inspecteur-generaal Marc Kuipers gisteren gewaarschuwd in het televisieprogramma De Monitor. Kuipers stelt zich zorgen te maken over de gevolgen van de stijging van het aantal…

Lees meer