Overlijdensschade

Wanneer een slachtoffer aan een verkeers- of bedrijfsongeval of als gevolg van een beroepsziekte is overleden, kunnen ook de nabestaanden schade lijden. Bijvoorbeeld als de overledene voorzag in hun levensonderhoud. Als een derde partij – een persoon of instantie – daarvoor aansprakelijk te houden is, kan de schade worden verhaald.

Welke nabestaanden schade kunnen verhalen, is uitdrukkelijk in de wet vastgelegd (in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek). In hetzelfde wetsartikel is aangegeven welk type schade in dat geval kan worden verhaald. In principe gaat het om de kosten van de uitvaart -voor zover die niet door een verzekering wordt gedekt- en de schade wegens ‘verlies van levensonderhoud’.

Het begrip ‘schade wegens verlies van levensonderhoud’ vergt een nadere uitleg. Wij lichten de berekening van deze nogal complexe schadeberekening graag persoonlijk toe. We zoeken daarbij dan ook aansluiting bij uw persoonlijke situatie en/of die van uw kind(eren).

De ervaring leert dat de regeling van een overlijdensschade een emotioneel belastend en vaak complex proces is. Deskundige bijstand is daarbij eigenlijk een vereiste. Bij Letselschade.com is deze deskundigheid en jarenlange ervaring in ruime mate vertegenwoordigd bij onze letselschade-experts. De kosten die aan de behandeling van een dergelijke zaak zijn verbonden, zijn te verhalen op de aansprakelijke partij.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: