Kosten

De kosten van inschakeling van ons kantoor komen wettelijk gezien (als de aansprakelijkheid volledig is erkend) voor rekening van de aansprakelijke partij. Onze kosten vormen dan een onderdeel van uw schade en uw schade moet nu eenmaal worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Als de aansprakelijkheid nog niet vaststaat, zal er vooraf met u overlegd worden over betaling van de kosten. Het no cure no pay-systeem zou dan een optie kunnen zijn voor behandeling van uw zaak.

Een eerste oriënterend gesprek is in principe altijd kosteloos, informeert u daar dus naar.

No cure no pay-systeem

Er is regelmatig media-aandacht voor het behandelen van zaken op basis van het no cure no pay-principe. Het no cure no pay-systeem houdt in dat er een percentage van de totale schadevergoeding wordt ingehouden als vergoeding van onze kosten. U betaalt dan in feite een gedeelte van uw schadevergoeding in verband met de kosten voor de behandeling van uw zaak. No cure no pay kan aantrekkelijk zijn als bijvoorbeeld vooraf niet duidelijk is of de aansprakelijkheid rond komt. Dat kan een langdurig traject zijn. Blijkt de aansprakelijkheid in uw zaak uiteindelijk niet rond te komen, dan betaalt u ook niets voor de behandeling van uw zaak door ons kantoor. Is de aansprakelijkheid echter bij aanvang van de zaak al volledig erkend, dan is no cure no pay natuurlijk niet in uw voordeel. De kosten van ons kantoor kunnen dan gewoon voor rekening komen van de aansprakelijke verzekeraar. Wij zullen in dat geval dan ook géén no cure no pay adviseren.

Of een zaak zich leent om te worden behandeld op basis van no cure no pay zal vooraf uitvoerig en duidelijk met u worden besproken. De keuze is uiteindelijk aan u!

Piv-overeenkomst buitengerechtelijke kosten

In de meeste letselschadezaken hoeft u als slachtoffer niet zelf de kosten van uw belangenbehartiger te betalen. Dit is wettelijk geregeld. Ondanks deze wettelijke regeling bestaat er over deze kosten toch vaak discussie, wat de afwikkeling van een letselschadezaak kan vertragen. Om dit te vermijden is heeft Letselschade.com met een aantal verzekeraars afspraken gemaakt ten aanzien van het betalen van die kosten. Omdat er op die manier geen discussie komt over de vergoeding van die kosten, stagneert de behandeling van een letselschadezaak niet op dat punt. Wij vinden dat een groot pluspunt in het belang van het slachtoffer.