mr. Ellis Verhoeven

NIVRE Register‑Expert, MfN‑registermediator

Het is voor mij belangrijk om werk te doen dat mij energie oplevert en inspireert. Dat werk heb ik gevonden in de belangenbehartiging. Na mijn rechtenstudie was dat bij de Consumentenbond en sinds 2001 bij Letselschade.com. De impact van een ongeval waarbij letsel ontstaat is enorm. Niet alleen zijn er de fysieke ongemakken, maar ook is er de invloed van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer. Op het gezin, de werksituatie en het sociale leven. Als personenschade-expert kun je er aan bijdragen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. Dat gebeurt niet alleen door financiële compensatie, maar ook door met praktische oplossingen te komen.

Natuurlijk verloopt zo’n proces niet altijd zoals je dat zou willen. Je hebt in een letselschadeproces immers met verschillende partijen te maken, met verschillende belangen. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik werk bij een kantoor dat het belang inziet van alternatieve geschillenbeslechting en dat wil investeren in haar medewerkers. Zo heb ik de opleiding tot mediator kunnen volgen en mag mijzelf MfN-registermediator noemen. De vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb opgedaan, breng ik sinds september 2013 als vrijwilliger bij de buurtbemiddeling in Papendrecht ook in de praktijk.

In mijn contacten met cliënten probeer ik me zoveel mogelijk te verplaatsen in hun situatie. Iedereen is anders en reageert ook anders op de gevolgen van een ongeval. Dat maakt het werk interessant en zorgt er voor dat het nooit saai wordt.

  • branchebestuur Personenschade van het NIVRE
    NIVRE staat voor Nederland Instituut Voor Register Experts.
Contact: everhoeven@letselschade.com

mr. Ellis Verhoeven wordt ondersteund door:

Jacqueline Kriek

Jacqueline Kriek

secretaresse