Rechtsbijstandverzekeraars

U behartigt de belangen van een letselschadeslachtoffer of diens nabestaande(n). Daarbij levert u graag kwaliteit aan uw verzekerde. U doet er uiteraard alles aan om de kwaliteit te behouden. Soms kan die echter in het gedrang komen door onvoldoende tijd. Letselschade.com kan de zaak integraal ter hand nemen. Ook kunnen wij een deel van het werk voor u verrichten, waarbij u de primaire behandelaar blijft van het dossier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een schadeberekening.

Detachering

Heeft u achterstanden in de behandeling van uw dossiers? Bestaat er behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Of zijn er bezettingsproblemen, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of arbeidsongeschiktheid? Wij bieden u een oplossing op maat door onze letselschade experts bij u te detacheren.

Dit scheelt u structurele personeelskosten.

Multidisciplinaire aanpak

Letselschade.com is groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak in letselschadedossiers en heeft een samenwerkingsverband met de Bureaus. Een dergelijke aanpak houdt in dat een slachtoffer in geval van letselschade op alle vlakken wordt bijgestaan door de juiste professional. De betrokkene wordt tijdens één afspraak gezien en/of onderzocht door een medisch adviseur, arbeidsdeskundige en herstelcoach. Deze aanpak heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend is voor het slachtoffer.

Samenwerking met of overdracht aan Letselschade.com waarborgt een adequate behandeling van het dossier, en u behoudt daarmee een tevreden klant!

Letselschade.com is aangesloten bij Stichting Keurmerk Letselschade.

Bekijk al onze diensten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: