Verzekeraar

Lees wat Letselschade.com voor u als verzekeraar kan betekenen.

Rechtsbijstandverzekeraars

U behartigt de belangen van een letselschade­slachtoffer of diens nabestaanden. Daarbij levert u graag kwaliteit aan uw verzekerde. U doet er uiteraard alles aan om de kwaliteit te behouden. Soms kan die echter in het gedrang komen door onvoldoende tijd.

... lees meer

Zorgverzekeraars

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren via de zorgverzekering. Medische kosten ten gevolge van een ongeval worden door de eigen zorgverzekeraar vergoed.

... lees meer