Intermediair

Als intermediair bent u het eerste aanspreekpunt voor uw relatie of verzekerde. U komt uitsluitend op voor de belangen van uw relatie en wenst dat de belangen ook door andere ingeschakelde partijen met dezelfde deskundigheid worden behartigd. Daarnaast heeft u een vertrouwensband met uw relatie of verzekerde.

Uw relatie neemt bijvoorbeeld contact met u op om een autoschade, veroorzaakt door een ander, te melden. Het komt regelmatig voor dat uw relatie niet op de hoogte is om ook de letselschade te laten verhalen op de veroorzaker.

Denk hierbij aan medische kosten, kosten voor aan passingen aan de woning, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en ga zo maar door. En als er aan gedacht wordt dan denkt men aan hoge kosten die betaald moeten worden aan een belangenbehartiger. Dat kan een belemmering zijn om de letselschade te laten verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Dat deze kosten door de wederpartij worden betaald is niet altijd bekend!

Voordeel voor u als intermediair

  1. Uitbreiding van uw dienstverlening.
  2. Indien u dat wenst kunnen wij u op de hoogte houden over de voortgang van het dossier.
  3. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als intermediair kosten in rekening brengen voor de werkzaamheden die u in het kader van deze doorverwijzing heeft verricht. Denk hierbij aan het informeren over de mogelijkheden bij Letselschade.com en een korte intake met uw relatie.

Extra service voor uw relaties

  1. Kosteloos intakegesprek met een expert van Letselschade.com. Dit kan telefonisch, per mail of via ons gratis inloopspreekuur.
  2. Onze letselschade experts werken elk in een eigen rayon door het hele land. Voordeel is dat uw relatie één contactpersoon heeft.
  3. Vrijwel altijd komt de expert persoonlijk bij uw relatie thuis om het letselschadeproces door te nemen. Persoonlijk contact wordt vaak als prettig ervaren, ook omdat emotionele aspecten een rol spelen in de schadeafwikkeling en de impact van een ongeval groot kan zijn.

Bekijk al onze diensten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: