Advocatuur

U behartigt de belangen van een letselschadeslachtoffer of diens nabestaande(n). Daarbij levert u graag kwaliteit aan uw cliënt. Soms kan die echter in het gedrag komen.

U heeft misschien onvoldoende tijd om bijvoorbeeld een schadeberekening te maken, maar wilt toch de primaire belangenbehartiger van het slachtoffer blijven. Letselschade.com heeft jarenlange ervaring met het maken van bedrijfseconomische analyses en het berekenen van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud (overlijdensschade conform de nieuwe methodiek).

Voor de berekeningen maken wij gebruik van Het RekenProgramma.

U kunt ons inschakelen voor deelopdrachten tijdens de behandeling van een dossier.

Bekijk al onze diensten.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: