Gepubliceerd op dinsdag 24 november 2015

Studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Op dinsdag 20 oktober ontving Letselschade.com alle 21 studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De studenten werden welkom geheten door Berth Groot, directeur van Letselschade.com. Aansluitend gaf letselschade-expert Georgette Kuntz een uiteenzetting over de werkwijze van het kantoor en over haar rol en ervaring als belangenbehartiger.

Vervolgens gaf Francie Peters, directeur van Het ExpertiseBureau in Houten, een presentatie over de inzet van met name de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de herstelcoach. Nadruk in haar presentatie lag vooral bij het gezamenlijk doel van alle betrokken deskundigen om letselschade-slachtoffers zo snel en zo goed mogelijk terug te brengen in de situatie van voor het ongeval.

 

 

Na een korte pauze gingen de studenten zelf aan de slag. Letselschade-expert Ellis Verhoeven schetste een praktijkcasus op basis waarvan de studenten een eindgesprek met een verzekeraar in een letselschadezaak moesten voorbereiden. De ene helft van de groep kreeg als opdracht dit te doen vanuit de rol van belangenbehartiger, de andere helft van de groep vanuit die van de verzekeraar (de wederpartij). Vervolgens werden de groepen aan tafel gezet om over en weer, en met volle overgave, argumenten uit te wisselen waarom bepaalde schadeposten al dan niet te rechtvaardigen zouden zijn. Na afloop gaven de studenten unaniem aan dat zij dit onderdeel als heel leerzaam en ook leuk hadden ervaren. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Later dit studiejaar verwelkomt Letselschade.com twee studenten voor een stageperiode.

 

Letselschade.com is sinds 2014 associate van de master Aansprakelijkheid en Verzekering.