Gepubliceerd op donderdag 01 juni 2017

Dashcam als bewijs bij letselschade

door mr. Sander de Groot

 

Steeds meer autobezitters schaffen een dashcam aan. Dit is een kleine camera die je tegen de voorruit of op het dashboard plakt. Tijdens het rijden neemt de dashcam alles op wat er onderweg voor de lens gebeurt. Je kunt zo mooie autoroutes nog eens terugkijken, maar ook het verkeersgedrag van de auto’s die voor je rijden. Dat laatste is steeds meer de belangrijkste reden om een dashcam aan te schaffen: het registreren van ongelukken en bijna-ongelukken.

Het Verbond van Verzekeraars schat dat momenteel ongeveer 250.000 Nederlandse autobezitters een dashcam in hun auto hebben. Kunnen deze beelden als bewijs gebruikt worden indien er discussie is omtrent de schuldvraag bij een verkeersongeval?

Dashcam als bewijsmiddel

Als iemand als gevolg van een aanrijding schade aan de auto of letselschade heeft opgelopen door de fout van een ander, zal hij de schade bij de aansprakelijke partij willen verhalen. Hierbij geldt “wie eist bewijst”. Als slachtoffer dien je dus aan te tonen dat je schade hebt opgelopen als gevolg van de verkeersfout van een ander. De beelden van een dashcam kunnen en mogen daarbij als bewijs gebruikt worden. Dit betekent niet dat de dashcam voor ieder ongeval uitsluitsel geeft, aangezien de dashcam alleen vastlegt wat er direct voor de auto is gebeurd, terwijl het voor de beoordeling van de schuldvraag soms ook van belang is te weten wat er vooraf is gegaan aan een ongeval. Maar het kan zeker een belangrijk hulpmiddel zijn om te kunnen bewijzen dat een ander een verkeersfout heeft begaan en je als gevolg daarvan schade oploopt.

Wetgeving rond dashcams

Allereerst mag de dashcam het uitzicht naar buiten voor de bestuurder niet belemmeren. Filmen op de openbare weg is toegestaan, dus ook met een dashcam. Daarnaast is het verspreiden van beelden aan regels gebonden: In verband met privacywetgeving mag een persoon die wordt gefilmd niet herkenbaar in beeld worden gebracht. Ook mag het kenteken niet zichtbaar in beeld worden gebracht. Verder is het zinvol om te weten wat de regels in het buitenland zijn ten aanzien van dashcams. In sommige landen zoals Portugal en Oostenrijk kun je een boete krijgen voor het gebruik van een dashcam. Maar in Rusland is het weer verplicht om een dashcam te hebben, voornamelijk om verzekeringsfraude te voorkomen.

Verzekeraars

Veel verzekeraars zijn blij met camerabeelden. De beelden kunnen dienen ter ondersteuning van de schuldvraag, zodat de aansprakelijkstelling en daarmee de afhandeling sneller kan plaatsvinden. Ze kunnen dan de schades sneller en eerlijker regelen. Zo heeft Hema Verzekeringen al aangegeven dat zij de beelden van dashcams meenemen bij het inzichtelijk maken van de toedracht van een aanrijding. Bij bepaalde autoverzekeringen kunnen klanten als actie zelfs een dashcam cadeau krijgen! In Engeland kunnen klanten zelfs 10% korting krijgen als ze een dashcam in de auto hebben.
De verzekeraars zijn zich er echter wel terdege van bewust dat ook dashcambeelden gemanipuleerd kunnen worden. Het verplicht stellen van dashcams, mede ter bewijsvoering, is daarom nog niet aan de orde. Volgens het Verbond van Verzekeraars bestaat er wel een kans dat de dashcam kan afleiden of gevaarlijk rijgedrag kan uitlokken, bijvoorbeeld om beelden van een ongeval of een achtervolging vast te leggen. Maar misschien kan de aanwezigheid van een dashcam de automobilist stimuleren om ook zijn eigen rijstijl aan te passen, want ook dat wordt immers vastgelegd!

Backcam extra?

Omdat een dashcam alleen registreert wat er vóór de auto gebeurt, zou het interessant zijn om uit te zoeken wat de meerwaarde van een extra dashcam aan de achterzijde zou zijn: een backcam! Deze kan dan bijvoorbeeld een achterop aanrijding op beeld vastleggen, of een gevaarlijke inhaalmanoeuvre of een storende bumperklever! Mogelijk zal met het voortschrijden van de techniek in de autowereld dat binnenkort automatisch worden ingebouwd in de auto en dan via wifi ergens buiten de auto opgeslagen, bij voorkeur natuurlijk in een persoonlijk bestand van de automobilist. Want het automatisch opslaan van deze gegevens bij de verzekeraar of bij Rijkswaterstaat zou in strijd kunnen zijn met de wet op de privacy, en dus een brug te ver. Al is het wel voor te stellen dat verzekeraars ook belang hebben bij beelden van dash- en backcams bij het bepalen van de aansprakelijkheid van materiële schade en letselschade ten gevolge van een kettingbotsing.

Letselschade.com is vanzelfsprekend blij met ieder hulpmiddel dat het voor een slachtoffer van een ongeval gemakkelijker maakt te bewijzen dat er schade wordt geleden als gevolg van een verkeersfout van een ander. Helaas komt het in de praktijk nog regelmatig voor dat het erg lang duurt voordat de aansprakelijkheid wordt erkend, waardoor een slachtoffer in grote financiële problemen kan komen.

Geschreven door