Gepubliceerd op dinsdag 14 januari 2020

Blog: U bent aangereden op de fiets of als voetganger, wat nu?

door mr. Sanne Koops

Een aanrijding als fietser of als voetvanger veroorzaakt vaak een harde klap. De kans is dan ook zeer groot dat er letsel ontstaat bij een ongeval. Fietsers en voetgangers worden in het verkeer gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Daarom worden zij door de wet extra beschermd.

De bescherming van artikel 185 Wegenverkeerswet
Wanneer u als zwakkere verkeersdeelnemer bent aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan geldt artikel 185 Wegenverkeerswet. Dit artikel bepaalt dat de eigenaar van het motorvoertuig verplicht is de schade te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. Voor een beroep op overmacht moet de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aantonen dat er foutloos is gereden en dat de fouten van de zwakkere verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk waren dat daarmee geen rekening gehouden kon worden.[1]  In de praktijk blijkt dat het bewijzen van overmacht erg lastig is.

Eigen schuld en artikel 185 Wegenverkeersweg: 50%-regel
Als overmacht niet wordt aangenomen, dan is de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk. Wel kan er nog sprake zijn van eigen schuld aan de kant van de fietser of voetganger. Als u bijvoorbeeld als fietser door rood bent gereden, is het ongeval mede door uw toedoen ontstaan. Als er sprake is van eigen schuld aan de kant van de fietser of voetganger, dan kan dit maar tot maximaal 50%. Dit wordt de zogenoemde 50%-regel genoemd. U als zwakkere verkeersdeelnemer kunt dus, als er geen sprake is van overmacht, nooit voor meer dan 50% eigen schuld hebben aan het ongeval. Door deze 50%-regel wordt u als zwakkere verkeersdeelnemer beschermd, omdat u meer kans heeft op letsel dan de gemotoriseerde verkeersdeelnemer bij een ongeval.

Eigen schuld en artikel 185 Wegenverkeersweg: 100%-regel
Voor kinderen jonger dan 14 jaar oud geldt de 100%-regel. Dit betekent dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer in beginsel aansprakelijk is voor alle schade, tenzij er sprake is van overmacht. Zwakkere verkeersdeelnemers onder de 14 jaar worden dus extra beschermd.

Heeft u als zwakkere verkeersdeelnemer een ongeval gehad met een gemotoriseerd voertuig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen!

[1] HR 22 mei 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0616, NJ 1992/527, VR 1992/94 (ABP/Winterthur).

Geschreven door