Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019

Blog: Smartengeldvergoeding per 1 januari 2019 verruimd: ‘affectieschade’.

door mr. Sanne Koops

                                                                                                       Wat betekent dit voor u?

De Wet Affectieschade

Per 1 januari 2019 geldt in Nederland de Wet Affectieschade. Door de invoering van deze wet heeft u als naaste of nabestaande van een slachtoffer van een ongeval of geweldmisdrijf recht op een vergoeding voor uw immateriële schade. Daarmee wordt bedoeld dat u een vergoeding kunt krijgen voor het leed en de pijn dat is ontstaan wanneer een dierbare van u overlijdt of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van het ongeval. De vergoeding beoogt een bijdrage te leveren aan erkenning van het geleden leed en een zekere genoegdoening. Vóór de invoering van deze wet was het voor u niet mogelijk om aanspraak te maken op een dergelijke vergoeding.

Vereisten voor vergoeding van affectieschade

Wil er aanspraak gemaakt kunnen worden op een vergoeding van affectieschade, dan moet voldaan zijn aan de volgende vereisten:

  • Het ongeval moet op of na 1 januari 2019 zijn gebeurd. Als het ongeval heeft plaatsgevonden voor deze datum, dan heeft u als naaste of nabestaande geen recht op vergoeding van affectieschade.
  • Aansprakelijke wederpartij. Vergoeding voor affectieschade is alleen mogelijk als het ongeval door een ander is veroorzaakt. Er moet dus sprake zijn van een aansprakelijke wederpartij.
  • Letsel van het slachtoffer. Er moet sprake zijn van overlijden of (zeer) ernstig en blijvend letsel bij het slachtoffer van het ongeval. In de meeste gevallen zal er sprake moeten zijn van 70% functionele invaliditeit of meer.

Wie kan aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade?

U als naaste of nabestaande van het slachtoffer moet behoren tot de ‘kring van gerechtigden’ om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van affectieschade. Op basis van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 4 BW) maken de volgende personen aanspraak op vergoeding van affectieschade:

  • De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en geregistreerde partners;
  • Levensgezellen;
  • (Adoptief) ouders;
  • (Pleeg)kinderen;
  • Degene die duurzaam door het slachtoffer werd verzorgd;
  • Degene die duurzaam voor het slachtoffer zorgde;
  • Andere personen die een nauwe persoonlijke relatie hadden met het slachtoffer.

Hoogte van de vergoeding voor affectieschade

De bedragen voor vergoeding van affectieschade variëren van 12.500 tot 20.000 euro, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De aansprakelijke wederpartij of de verzekeraar zal dit bedrag betalen. Het kan zijn dat de vergoeding lager zal uitvallen, omdat er sprake is van eigen schuld aan de kant van het slachtoffer.

 

Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding van affectieschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op. Wij helpen u graag verder!

 

 

 

 

Geschreven door