Gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2019

Blog: In 7 stappen naar de afwikkeling van uw letselschade

door mr. Sanne Koops

Wanneer u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander, bestaat de kans dat u recht heeft op een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden schade. De experts van Letselschade.com helpen u graag met het verhalen van de schadevergoeding. Zij zullen uw zorgen uit handen nemen door contact te onderhouden met de wederpartij.

Aan de hand van de volgende 7 stappen zullen de experts van Letselschade.com uw letselschadezaak behandelen:

Stap 1: Het analyseren van uw situatie: Nadat uw letselschadezaak is aangemeld bij Letselschade.com, zal een van de experts contact met u opnemen. Het ongeval en de gevolgen daarvan zullen met u worden besproken.

Stap 2: Contact met de wederpartij: De expert zal namens u contact opnemen met de wederpartij en deze ook aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Tijdens deze fase zult u op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken van uw letselschadezaak.

Stap 3: Opbouw medisch dossier: Een medisch dossier wordt voor u opgebouwd om vast te kunnen stellen of uw opgelopen letsel het gevolg is van het ongeval. De expert zal zich bij het opbouwen hiervan laten bijstaan door een medisch adviseur.

Stap 4: Medische eindtoestand: Uw letselschadezaak kan pas worden afgewikkeld wanneer u volledig bent hersteld of wanneer duidelijk is dat geen verdere ontwikkeling van de nog aanwezige klachten te verwachten valt. Tot aan de afwikkeling van de uw letselschadezaak zal de expert regelmatig contact met u opnemen over het verloop van uw herstel.

Stap 5: Arbeidsongeschikt: Wanneer u door het ongeval (deels) arbeidsongeschikt bent geraakt, kan met behulp van een herstelcoach en/of een arbeidsdeskundige gekeken worden naar de mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Stap 6: De definitieve afwikkeling: Wanneer een medische eindtoestand is bereikt, zal de door u opgelopen schade definitief worden vastgesteld. Deze schadevergoeding bestaat uit: materiële schade (bijvoorbeeld schade aan uw fiets of gemist inkomen) en immateriële schade (zoals verdriet of geestelijk gemis).

Stap 7: De vaststellingsovereenkomst: Wanneer beide partijen het eens zijn over de schadevergoeding en de verdere voorwaarden van de regeling, kan uw letselschadezaak worden afgewikkeld. Deze afwikkeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Geschreven door