Verhaal loonschade

‘Vergeten’ geld

Sinds 1 januari 2004 zijn werkgevers verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Het kan zijn dat een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt doordat hij letsel heeft opgelopen waarvoor een derde aansprakelijk is. De werkgever heeft in dat geval het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten niet dat dit ook met terugwerkende kracht mogelijk is!

Gewijzigde wetgeving loonschade per 13 juni 2008

Als een werknemer door de schuld van een ander arbeidsongeschikt wordt, kan een groot deel van het doorbetaalde loon worden verhaald op de aansprakelijke partij. Voorheen ontstond er vaak discussie over de vraag of ook de re-integratiekosten aan de werkgever vergoed moesten worden. Verzekeraars vonden vaak dat een werkgever de kosten zelf moest betalen, omdat een werkgever een wettelijke plicht heeft om de re-integratie van een werknemer te bevorderen. Een wijziging in de wet maakt het nu ook mogelijk die kosten te verhalen. Maar deze wijziging gaat nog verder. De wet bepaalt namelijk dat er nog meer kosten verhaald mogen worden, zoals administratiekosten en kosten in verband met aanpassingen van de werkplek.

Waarom Letselschade.com?

Een werkgever is vaak niet bekend met het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht, waardoor het praktischer is het verhaal van loonschade aan ons uit te besteden. Letselschade.com is een onafhankelijk letselschadebureau. Door jarenlange ervaring in het afwikkelen van letselschade kan snel worden aangegeven of een vordering kans van slagen heeft. Bovendien bespaart het de werkgever tijd en juridische beslommeringen.

Kosten

De werkzaamheden in het kader van het verhaal van loonschade worden verricht op basis van no cure no pay. Dit betekent dat het voor een werkgever geen extra kosten (of risico) oplevert. Het honorarium van Letselschade.com bedraagt een (klein) percentage van het verhaalde bedrag. Eventuele vergoedingen van de aansprakelijke partij voor onze kosten worden uiteraard op het percentage in mindering gebracht.

Vooraf wordt een afspraak gemaakt over het te hanteren percentage bij een geslaagde vordering op de aansprakelijke partij. Als er niets kan worden verhaald, kost het ook niets. Een geslaagde verhaalsactie levert voor de werkgever vaak een onverwachte financiële meevaller op: het gaat immers meestal om ‘vergeten’ geld!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze experts.