Letselschadeberekening

Als er na een ongeval sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zal vrijwel altijd een berekening gemaakt moeten worden van het inkomensverlies: de schade wegens het verlies van arbeidsvermogen. Het slachtoffer kan een werknemer zijn, maar ook een zelfstandig ondernemer, ZZP-er, iemand die (tijdelijk) in de WW of bijstand zit, een scholier of student.

Vergelijking inkomen zonder en met ongeval

Bij de berekening van de schade wegens het verlies van arbeidsvermogen gaat het erom een vergelijking te maken van het inkomen dat het slachtoffer in de situatie zonder ongeval had kunnen verdienen (inclusief carrière of mogelijke groei van de onderneming) en het inkomen met ongeval (bijvoorbeeld een ZW-, IVA- of WGA-uitkering en/of een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar).

Naast het basisinkomen moet er ook aandacht zijn voor eventuele emolumenten, zoals een auto van de zaak, vergoeding voor overwerk, vakantiegeld, dertiende maand, tantième, bonus, mobiele telefoon en laptop van de zaak. Ook de (gemiste) pensioenopbouw moet in de berekening meegenomen worden.

Loonontwikkeling

Bij het vaststellen van het inkomen zonder en met ongeval dient tevens een aanname te worden gedaan van de eventuele loonontwikkeling of de groei van de winst uit de eigen onderneming. Hoe jonger het slachtoffer des te verder moet er in de toekomst gekeken worden welke carrière en inkomensontwikkeling (loon/winst) aannemelijk is in de situatie zonder ongeval.

Belastingschade

Schade wegens verlies van arbeidsvermogen wordt netto vergoed, maar er is vrijwel altijd ook belastingschade in box 3 (Wet Inkomstenbelasting), dus belasting die betaald moet worden over het rendement dat met de schadevergoeding ontvangen wordt als (het restant van) de schadevergoeding op een bankrekening staat.

Bij het bepalen van het netto inkomen zonder en met ongeval wordt rekening gehouden met persoonlijke fiscale omstandigheden, zoals de fiscale aftrek hypotheekrente, huursubsidie e.d. Van de toekomstschade wordt de contante waarde berekend, waarbij rekening gehouden wordt met rente en inflatie. Tevens wordt rekening gehouden met de sterftekanscorrectie volgens de meest recente tabellen van het Actuarieel Genootschap.

Het RekenProgramma

Berekeningen worden gemaakt met Het RekenProgramma. Een geavanceerd, maar vooral ook betrouwbaar en neutraal rekenmodel om verlies van arbeidsvermogen te berekenen. Dit rekenmodel is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Bureaus.

Informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met: