Schadeberekening

Letselschade.com heeft zich gespecialiseerd in het maken van berekeningen. Het gaat dan om berekeningen van verlies van arbeidsvermogen (bij letselschade) of verlies van levensonderhoud (bij overlijdensschade). Het maken van een dergelijke berekening vereist specifieke kennis: de complexiteit van de sociale wetgeving en de telkens veranderende fiscale omstandigheden maken dit noodzakelijk.

Bedrijfseconomische analyses

“Kruip in de huid van de ondernemer en probeer vanuit die visie de financiële situatie zonder en na het ongeval goed in kaart te brengen” (het basis- uitgangspunt van onze experts)

... lees meer

Letselschadeberekening

Als er na een ongeval sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zal vrijwel altijd een berekening gemaakt moeten worden van het inkomensverlies.

... lees meer

Overlijdensschadeberekening

Als er bij een ongeval iemand overleden is (door schuld van een derde), dan kunnen de nabestaanden schade lijden.

... lees meer

Toekomstige schade

Voor schade met een korte looptijd kan een globale berekening volstaan. Als er een berekening moet worden gemaakt waarin de toekomstige schade ook wordt meegenomen, voldoet een dergelijke (handmatige) berekening niet meer. Juist in dat geval dient er een gedegen (computergestuurde) berekening te worden gemaakt met een inschatting van de toekomstige fiscale effecten en sociale wetgeving (het bruto-netto traject). Letselschade.com beschikt over de programmatuur en kennis die hiervoor noodzakelijk is. De kwaliteit van deze berekeningen kenmerkt ons kantoor. Het is ook mogelijk om Letselschade.com te vragen een berekening – door derden gemaakt – te toetsen op juistheid (second opinion).