Deelopdracht

U behartigt de belangen van een letselschadeslachtoffer of diens nabestaanden. Daarbij levert u graag kwaliteit aan uw cliënt. U doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. Soms kan die echter in het gedrang komen.

U heeft misschien onvoldoende tijd om een noodzakelijke afspraak met een tegenpartij te maken, of u moet een berekening van de schade maken waarbij u niet over de specialistische kennis beschikt die daarvoor nodig is. Voor dit soort werkzaamheden kunt u een beroep doen op Letselschade.com. Op deze wijze blijft u de (primaire) belangenbehartiger van het slachtoffer, terwijl Letselschade.com de kwaliteit en continuïteit kan bieden die u graag wilt garanderen aan uw cliënt.

U kunt ons inschakelen voor deelopdrachten tijdens de behandeling van het dossier. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het maken van een afspraak met een tegenpartij;
  • Het bezoeken van een cliënt in de thuissituatie voor het opstellen van een schadestaat en/of het inventariseren van noodzakelijke huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid;
  • Het maken van een schadeberekening;
  • Het verzorgen van medisch advies om de ernst van de klachten en beperkingen van het slachtoffer in kaart te brengen;
  • Schuldvraagonderzoek;
  • Arbeidsdeskundige interventie/advies;
  • Mediation (mocht u er zelf niet uitkomen met de tegenpartij en toch streven naar een minnelijke oplossing in het dossier);
  • Opleiding van uw medewerkers.