Samenwerking

Letselschade.com werkt al een aantal jaren samen met de Bureaus te Utrecht. Kernwaarden van deze organisatie zijn onafhankelijkheid, neutraliteit en transparantie. Door de bundeling van verschillende relevante disciplines kunnen zowel tijdsmatige als kostenbesparende voordelen behaald worden. Samenwerking tussen een arbeidsdeskundige en een rekenkundige is bijvoorbeeld nodig om de schade van een zelfstandige volledig en goed in kaart te kunnen brengen. Samenwerking tussen een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige kan leiden tot een juiste afstemming van belastbaarheid en (arbeids)belasting.

De Bureaus kent verschillende vormen van dienstverlening:

rekenbureauRekenkundige expertise
De rekenkundig experts zijn gespecialiseerd in alle reken-technische aspecten van de personenschade, dus op het gebied van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud.

 

arbeidsdeskundig

Arbeidsdeskundig advies
De arbeidsdeskundigen bieden expertise op het gebied van arbeid, zorg en re-integratie. Zij beoordelen en adviseren in die situaties waarin het verrichten van arbeid en/of het sociaal functioneren belemmerd worden.

 

mediationbureauMediaton
neutrale, onafhankelijke geschiloplossing, waaronder mediation.

 

 

herstelcoachHerstelcoaching
De Herstelcoach helpt iemand om sneller te herstellen van een gebeurtenis die een diepe indruk heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verkeersongeval, of een ongeluk op het werk, maar ook het overlijden van een dierbare of een relatiebreuk met iemand waar je veel om gegeven hebt.

 

medisch_totaalMedisch advies
De medisch adviseurs zijn onafhankelijke aanbieder van medische adviezen ten behoeve van de afwikkeling van letselschade. Om duidelijk te maken ‘met welke pet op’ de adviezen worden gegeven, wordt er gewerkt met de volgende labels:
 1 medisch adviseur,
 Het MedischBureau Rechtsbijstand,
 Het MedischBureau WA.

 

 

medisch_carrouselintake

Carrouselintake
Door middel van een gesprek met de medisch adviseur, de herstelcoach en de arbeidsdeskundige, kan in een heel vroeg stadium van de schadeclaim bepaald worden of een interventie van meerwaarde is.