Medisch advies

Op het gebied van medische advisering werkt Letselschade.com samen met de medisch adviseurs van de Bureaus in Houten. Er zijn drie entiteiten:

  • Het MedischBureau Rechtsbijstand
  • Het MedischBureau WA
  • Het MedischBureau 1 Medisch adviseur

Het werken met één medisch adviseur heeft in veel dossiers de voorkeur. Het is belangrijk dat de medisch adviseur zich laat leiden door zijn of haar professionele expertise en niet door het zakelijke belang van het slachtoffer of de verzekeraar. Een neutrale en deskundige beoordeling van de medische informatie kan bijdragen aan een vlotte behandeling van het dossier. Veel cliënten hebben daar behoefte aan.

Maar er zijn ook dossiers waar de cliënt of opdrachtgever de voorkeur heeft voor het werken met een “eigen” medisch adviseur. Dan wordt gewerkt met Het MedischBureau Rechtsbijstand.
Contact tussen het slachtoffer en de medisch adviseur is vaak essentieel en het biedt het slachtoffer de mogelijkheid om in alle rust te overleggen over het opgelopen letsel en het herstelproces. Door middel van een toestandsbepaling kan dit overleg georganiseerd worden. Ook is het mogelijk om telefonisch overleg met de medisch adviseur te hebben.

Carrouselintake

Voor het slachtoffer, maar ook voor ons als belangenbehartiger en voor de verzekeraar, is het belangrijk om kort na het ongeval al duidelijkheid te krijgen over de aard en ernst van het letsel, maar ook over de mogelijkheden om het herstel actief te beïnvloeden. Om die reden geven wij onze cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan een carrouselintake. Deze intake bestaat uit:

  • Een toestandbepaling door de medisch adviseur
  • Een gesprek met een arbeidsdeskundige
  • Een gesprek met een herstelcoach

Deze gesprekken duren ongeveer een halfuur en de drie deskundigen komen kort daarna met een gezamenlijk rapport met daarbij een voorstel voor de meest geëigende interventie. Dat is gericht op het zo goed mogelijk begeleiden van het slachtoffer naar herstel en hervatting van de dagelijkse bezigheden.

medisch_totaal