Arbeidsdeskundig advies

Letselschade.com werkt op arbeidsdeskundig gebied regelmatig samen met Het ArbeidsdeskundigBureau b.v. een van de entiteiten van de Bureaus te Houten, een onafhankelijk bureau op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek en interventie, alsmede op het gebied van re-integratie.

Het ArbeidsdeskundigBureau kent het volgende dienstenpakket:

  • De vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Soms is het noodzakelijk dat, onafhankelijk van de informatie van uitkeringsinstanties, de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de inmiddels vastgestelde arbeidsongeschiktheid door een onafhankelijke derde – Het ArbeidsdeskundigBureau – wordt getoetst (second opinion).
  • Begeleiding bij re-integratie. Ook kan Het ArbeidsdeskundigBureau de voortgang in het proces bewaken en beoordelen wat de mogelijkheden van om- of bijscholing zijn.
  • Advies over aanpassingen of voorzieningen in geval van ernstige invaliditeit en ter verbetering van werk- en/of woon- en leefomstandigheden. Het ArbeidsdeskundigBureau kan ook de procedure begeleiden om de noodzakelijke voorzieningen daadwerkelijk te realiseren.
  • Inventarisatie van de benodigde huishoudelijke hulp en overige werkzaamheden in en om het huis. Daarbij kan door Het ArbeidsdeskundigBureau een indicatiestelling voor behoefte aan hulp worden opgesteld.
  • Opleidingen en trainingen (aan verzekeraars, werkgevers, belangenbehartigers en tussenpersonen) op het gebied van arbeidsdeskundige activiteiten.

arbeidsdeskundig