Gepubliceerd op donderdag 26 mei 2016

Pensioenpremie voor werkgever niet verhaalbaar

door mr. Ellis Verhoeven

 

Welke salariscomponenten vallen onder de omschrijving van artikel 6:107a lid 2 BW? Met andere woorden: hoever strekt het loonschadeverhaal (loonregres) van een werkgever van een letselschadeslachtoffer ten opzichte van de verzekeraar van een aansprakelijke partij? Dat is de vraag die, onder andere, werd voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:3210). In het concrete geval was sprake van een werkgever wiens medewerker als gevolg van een verkeersongeval zodanig letsel had opgelopen dat hij jarenlang arbeidsongeschikt was geraakt.

Niet ter discussie staat dat het netto doorbetaalde loon volledig vergoed dient te worden op grond van artikel 6:107a lid 2 BW. Het gaat daarbij om hetgeen de werkgever tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de medewerker dient door te betalen op grond van artikel 7: 629 lid 1 BW óf op grond van de arbeidsovereenkomst. Volgens de Rechtbank heeft de wetgever zich hierbij gerealiseerd dat een deel van de loonschade voor rekening van de werkgever blijft. Waar het gaat om afgedragen pensioenpremie stelt de Rechtbank uitdrukkelijk dat dit niet valt onder de definitie van artikel 6:107a lid 2 BW. Bepalend is dat de werkgever deze schade ook niet aan de medewerker zelf had behoeven te betalen. Door de werkgever betaalde pensioenpremie valt niet onder het loonbegrip van het wetsartikel dat het loonregres van de werkgever regelt.

Als de werkgever niet de verplichting zou hebben gehad om de pensioenpremie tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode door te betalen, zou wellicht het gevolg zijn geweest dat de betreffende medewerker minder pensioenrechten zou hebben opgebouwd. De schade die daaruit voor de medewerker zou zijn voortgekomen, had de verzekeraar weer wel moeten vergoeden. Door het doorbetalen van de pensioenpremie beperkt de werkgever feitelijk de schade voor de verzekeraar. Uitgaande van deze uitspraak lijkt het niet verstandig dat een werkgever onverplicht de pensioenpremie doorbetaalt in het geval dat de werknemer de pensioenschade kan verhalen.

Volgens de letter van de wet kon de Rechtbank in deze zaak waarschijnlijk niet tot een andere beslissing komen. Voor de werkgever, die de toch al aanzienlijke werkgeverslasten niet kan verhalen, is de uitkomst van deze procedure wel zuur.

Ellis Verhoeven is NIVRE Register-Expert en mediator bij Letselschade.com

Geschreven door