Gepubliceerd op donderdag 14 december 2017

Met de gipsvlucht naar huis:
hoe verhaal je schade na een ski-ongeval?

door mr. Sander de Groot


Terwijl de skipistes in Oostenrijk en Frankrijk vervroegd opengingen vanwege de vele sneeuwval, maken veel Nederlanders zich op voor een vakantie in de sneeuw. Dat is genieten van de sneeuw, zon, frisse lucht en natuurlijk van een glühweintje na een lange dag op de piste. Helaas kan dit genieten zo maar voorbij zijn als je een ongeluk krijgt op de piste waarbij je letsel oploopt. De vraag is nu of je de schade als gevolg hiervan kan verhalen en hoe je dat moet doen.

Als je door eigen fout ten val komt op de piste, kun je hiervoor vanzelfsprekend niemand aansprakelijk stellen. Hopelijk heb je een goede reisverzekering afgesloten die alle kosten, inclusief de gipsvlucht dekt. Indien echter iemand anders op de piste mogelijk aansprakelijk is voor het ongeval, welke regels gelden dan? Het ongeval vindt plaats in het buitenland. Bovendien is de kans groot dat het ongeval is veroorzaakt door een buitenlander. We hebben te maken met regels van internationaal privaatrecht.

Welk recht is van toepassing?

Conform artikel 4 van de Rome II verordening geldt de hoofdregel ‘lex loci delicti’ wat betekent dat het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing is. In het geval van het genoemde voorbeeld dus het Oostenrijkse recht. De verordening geeft twee uitzonderingen op deze regel. Ten eerste, wanneer de betrokken partijen uit hetzelfde land komen, geldt het recht van hun land. Ten tweede, wanneer blijkt dat het ongeval een nauwere band heeft met een ander land, dan is het recht van dat land van toepassing. Indien de Duitser in ons voorbeeld vlakbij de grens met Nederland woont, maar in Nederland werkt en in Nederland zijn sociale leven heeft, zou het Nederlandse recht van toepassing kunnen zijn.

Welke rechter is bevoegd?

Stel, je wordt omver geskied door een Duitser in Oostenrijk. Op grond van de EG-executieverordening is de Oostenrijkse rechter bevoegd, omdat het ongeval op Oostenrijks grondgebied heeft plaatsgevonden. Ook is de Duitse rechter bevoegd, het land van de veroorzaker. Tenslotte is ook de Nederlandse rechter bevoegd, het land van de benadeelde. Als een ongeval plaatsvindt tussen 2 Nederlanders in Oostenrijk, is de Oostenrijkse rechter bevoegd, maar is het logisch om de zaak aan de Nederlandse rechter voor te leggen.

Hoe wordt aansprakelijkheid beoordeeld?

Gelukkig is hier uniformiteit in de beoordeling van de aansprakelijkheid. De FIS, Fédération Internationale de Ski, heeft 10 regels opgesteld die gelden op de piste. De FIS-regels zijn de basis, als je de FIS-regels hebt overtreden, is dat een indicatie dat je als skiër of snowboarder onzorgvuldig hebt gehandeld en aansprakelijk bent voor de schade. Van iedere skiër of snowboarder wordt verwacht dat hij of zij de FIS-regels naleeft en het gaat hier om de volgende 10 regels:

 1. Rekening houden met anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent;
 2. Beheersen van snelheid en skistijl
  Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Snelheid en wijze van skiën moeten worden aangepast aan de omstandigheden;
 3. Keuze van het juiste spoor
  De van achteren komende skiër moet zijn spoor zo kiezen dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt;
 4. Inhalen
  Inhalen mag van alle kanten mits er afstand wordt gelaten aan de andere skiër zodat hij niet in zijn bewegingen wordt belemmerd;
 5. Invoegen
  Iedere skiër die zich (weer) op de piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor een ander boven of onder hem kan doen;
 6. Smalle plaatsen
  Het is verboden zonder noodzaak te stoppen op een smalle of onoverzichtelijke plek. Na een val dient zo snel mogelijk te worden opgestaan;
 7. Te voet klimmen of afdalen
  Een skiër die klimt of te voet daalt, mag dat alleen doen aan de zijkant van de piste;
 8. Markeringen/borden
  Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen;
 9. Hulp verlenen
  Iedere skiër is verplicht hulp te verlenen bij ongevallen;
 10. Legitimatieplicht
  Iedere skiër, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet zich bij een ongeval legitimeren.

Indien Nederlands recht van toepassing is, zal bekeken worden of er sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. De vraag is dan of een schending van de genoemde FIS-regels een onrechtmatige daad kan opleveren naar Nederlands recht, waardoor de dader aansprakelijk is voor de geleden schade. In ons voorbeeld zal dus het Oostenrijkse recht van toepassing zijn en zal dus naar Oostenrijks recht dezelfde vraag beoordeeld moeten worden.

Datzelfde geldt vanzelfsprekend bij de beoordeling van de schade. Het is dus goed mogelijk dat de smartengeldvergoeding bij een ongeval in Oostenrijk hoger uitvalt dan voor hetzelfde letsel bij een ongeval in Nederland.

Indien u binnenkort op de latten staat, krijgt u dus huiswerk mee. Ik hoop dat u de 10 regels tijdens het skiën goed kunt onthouden. Ik hoop vooral dat u niets overkomt en dat u kan genieten van een heerlijke vakantie in de sneeuw.

Sander de Groot is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com

Geschreven door