Gepubliceerd op donderdag 01 juni 2017

Indirecte gevolgen van een schadevergoeding

door drs. Karen Zabel

 

De laatste tijd zijn er meerdere berichten in het nieuws over het feit dat letselschadeslachtoffers belasting moeten betalen over de schadevergoeding. Eveneens wordt gesproken over gedupeerden die, na ontvangst van een schade-uitkering, het recht op bepaalde toeslagen kwijt raken. Hierdoor zou een letselschadeslachtoffer uiteindelijk niet zijn gehele schade vergoed krijgen. Hoe zit dit nu eigenlijk?

Bij de bepaling van de schade wordt de netto schade berekend. Dat betekent dat er per jaar wordt gekeken hoeveel een slachtoffer nodig heeft, om weer in zijn oude situatie, voor ongeval, terug te komen. De netto inkomensstromen voor en na ongeval worden in kaart gebracht en het verschil ertussen is de schade. Bij de eindafwikkeling wordt meestal een eenmalige som uitgekeerd voor de toekomstige schade. Dit zijn soms grote bedragen, waardoor er indirect schade kan ontstaan.

Een schadevergoeding voor verlies van arbeidsvermogen of gederfd levensonderhoud is in principe belastingvrij (box I). Toch blijkt in de praktijk dat de Belastingdienst nog wel eens belastbaarheid wil aannemen. Om deze reden wordt er bij een eindafwikkeling een belastinggarantie afgegeven. Hierin garandeert de aansprakelijke partij dat een mogelijke belastingaanslag niet voor rekening komt van het slachtoffer.

Een ander aspect van een schade-uitkering ineens, is dat er vermogen ontstaat. Over het vermogen boven het heffingsvrij vermogen moet men vermogensbelasting betalen (box III). Dit geldt eveneens voor vermogen vanuit een schadevergoeding. Deze indirecte schade dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed. De fiscale schade, ofwel fiscale component, na ontvangst van een schadevergoeding, kan worden vastgesteld met behulp van speciale rekenprogramma’s en wordt bovenop de reeds bepaalde schadevergoeding uitgekeerd.

Eigen vermogen heeft niet alleen invloed op de belastingen die men betaald, maar ook een aantal toeslagen zijn afhankelijk van het eigen vermogen. Hierbij valt te denken aan huur- en zorgtoeslag, maar ook de eigen bijdrage aan de zorg (WMO). Het kan dus gebeuren dat een letselschadeslachtoffer recht had op een bepaalde toeslag en dat deze, na ontvangst van een schadevergoeding, opeens vervalt of lager/hoger wordt doordat er eigen vermogen is ontstaan. Het is dus van belang om in kaart te brengen of er zonder ongeval recht was op toeslagen en hoe deze toeslagen veranderen na ontvangst van de schadevergoeding. De financiële gevolgen hiervan dienen eveneens door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Belangenbehartigers, advocaten en verzekeraars dienen dus rekening te houden met de consequenties van een schadevergoeding ineens, zodat de letselschadeslachtoffers niet gedupeerd worden. Het is van belang dat er goed wordt gekeken naar de inkomensstromen voor en na ongeval. In geval van aanzienlijke toekomstschade, zoals arbeidsongeschiktheid, is het verstandig om een rekenkundig advies aan te vragen, waarbij de directe schade wordt vastgesteld, maar ook de indirecte gevolgen van de schadevergoeding.

Geschreven door