Gepubliceerd op maandag 12 maart 2018

Causaal verband tussen rugklachten en ongeval aangenomen ondanks dat klachten niet medisch objectiveerbaar zijn

Hovenier houdt rugklachten over na verkeersongeval, maar er zijn geen medisch objectiveerbare afwijkingen geconstateerd. Achmea erkent aansprakelijkheid, maar voert aan dat de rugklachten worden veroorzaakt door scoliose, waaraan verzoeker voor het ongeval ook al leed. De rechtbank stelt vast dat verzoeker voorafgaand aan het ongeval geen rugklachten had, ondanks dat hij al geruime tijd als hovenier lichamelijk belastend werk had verricht. Een dag na het ongeval meldde hij zich bij de huisartsenpost met kneuzingen van, en pijn in zijn lage rug. Die pijnklachten zijn sindsdien blijven voorkomen. Niet is betwist dat het ongeval tot de aanwezige klachten kan hebben geleid. Nu de klachten daarnaast reëel zijn en een andere, exclusieve oorzaak ontbreekt, is het causale verband tussen het ongeval en de rugklachten gegeven.

(Rechtbank Limburg 6 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11913)

 

Bron: Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk