Gepubliceerd op dinsdag 28 november 2017

Branchevereniging NLE maakt zich met herkozen bestuur op voor actief 20e levensjaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE), die afgelopen dinsdag 21 november jl. plaatsvond in De Biltsche Hoek in De Bilt, is het voltallige bestuur herkozen van de vereniging van  letselschadekantoren die louter als belangenbehartiger optreden. Het NLE-bestuur bestaat  uit Rini Withagen (voorzitter), Annemiek van Reenen ten Kate (vice-voorzitter), Judith Dingemanse (secretaris), Rolf van der Toorn (penningmeester) en Mark van Dijk. Het dagelijks bestuur ligt in handen van NLE-directeur Martijn van Driel. Bij de in 1998 opgerichte NLE zijn momenteel 15 kantoren aangesloten met een marktaandeel van ongeveer twee derde van de expertisesector voor belangenbehartigers in de letselschadebranche.

Tijdens de ledenvergadering werd andermaal duidelijk dat voor de leden en het bestuur van de NLE aansluiting bij het platform van de De Letselschade Raad hoog op de agenda staat om via een zetel in het platform de stem van de belangenbehartigers optimaal te kunnen laten doorklinken in de letselbranche.  Voorts werd stil gestaan bij de Conceptrichtlijn rente en inflatie, het Concept advies BGK (Buitengerechtelijke kosten) en het Concept Reglement Register Letselschade. Verder werd verslag gedaan van de voortgang binnen de NLE-werkgroepen die zich bezighouden met de visie voor de toekomst en het werken met  één medisch adviseur (1MA).

Martijn van Driel presenteerde het nieuwe NLE-intranet, waarmee wordt beoogd de communicatie, kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de (medewerkers van de) aangesloten bedrijven te verbeteren en te versnellen. In 2018 bestaat de NLE 20 jaar. In het jubileumjaar zullen tal van evenementen worden georganiseerd, waaronder het inmiddels bekende ‘Keukentafeloverleg’, waarmee letterlijk aan de keukentafel met stakeholders in een open, ongedwongen  sfeer van gedachten wordt gewisseld over tal van actuele onderwerpen. De 2018-editie, die in maart, zal plaatsvinden, staat dit keer in het teken van de vermeende verharding in de  letselschadebranche. Ook zal de NLE in oktober 2018 als gastheer optreden bij een NIS-bijeenkomst. Op 20 maart 2918, drie dagen voor de officiële oprichtingsdatum (23 maart 1998), vindt de  volgende Algemene Ledenvergadering plaats.

 

Bron: Risk & Business